Sign in to MendoWiki

Please sign in with your login name and password.
 
Lost your password? Get a new one!
Don’t have an account ? Join MendoWiki now!

Reset Password

Lost or forgot your password? Enter the email address you used to register with here.
 
Don’t have an account ? Join MendoWiki now!

Create a new user profile

Use your name in Access Control Lists or wiki Groups.
(optional). If you lose your password, you can ask to have a new, random password sent to this address.
 
This wiki automatically remembers you using cookies, without requiring additional authentication. To use this feature, your browser must accept cookies from this website. When you click “save profile,” the cookie will be saved by your browser.

Тука се содржани кратки информации околу најавувањето на MendoWiki. Овој текст е тука.
Можете да пронајдете повеќе информации околу безбедноста на JSPWiki на страниците за документација.

Најава#

JSPWiki поддржува повеќе нивоа на авторизација и доверба. Корисниците можат да бидат анонимни, да имаат "едноставни" идентитети со помош на колачиња, да бидат најавени, или да бидат администратори:

Статус Опис Поздравување на корисникот..
Анонимен Корисникот не е најавен, и нема колаче "Здраво (не сте најавени)"
Едноставен Пребарувачот на корисникот содржи колаче со име ~JSPWikiAssertedName "Здраво, корисник (не сте најавени)"
Авторизиран Корисникот е најавен со корисничко име и лозинка "Здраво, корисник (најавен)"

Зависно од поставените сигурносни полиси, корисниците можат (или не мораат) да се најавуваат.

Кога еден корисник ќе одлучи да се најави - или е приморан за тоа од некоја сигурносна полиса - тој или таа треба да пополнат стандардна веб форма со информации за нивното корисничко име и лозинка. По добивање на овие информации, JSPWiki ќе се обиде да го идентификува корисникот.