[Logo] Mendo Judge Discussion Board - Forums
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
USACO problems  XML
Forum Index » Други задачи
Author Message
bedzoJoined: 18/01/2011 02:05:03
Messages: 234
Offline

Еве ја отворив оваа тема за сите што решават на усако а да наидат на некој нејаснотии во задачата или им вади грешка на некој тест пример да поставуваат прашања.
Правилно прашање треба ова да го содржи.
задачата дадена со број: пример Mixing milk = 1.3.2; Your Ride is here = 1.1.2 etc
Да го има вашиот код.
И ако ви го решат проблемот само едитирајте го постот и ставете најгоре со букви во боја - РЕШЕНО ( за да не се мачи друг да помага кога е решено) и после најдолу ставете Solution: И што ви помогнало.
И во код полето избришете го кодот и стајте решено..

РЕШЕНО
Еве јас прв ќе почнам:
task 1.3.2

Solution: Го избришав 30тиот ред.


Паѓа на тест пример 7:
----- our output ---------
993159
---- your output ---------
917244
--------------------------
link: http://ace.delos.com/usacodatashow?a=0G7JDcEFPKu

This message was edited 3 times. Last update was at 26/07/2011 20:10:25

jovankJoined: 01/01/2010 16:17:42
Messages: 127
Offline

Задача Camelot, Section 3.3
Ми паѓа на 5-от тест пример на нивниот сервер, а кај мене локално поминува:

USER: Jovan Krajevski [jovan.k1]
TASK: camelot
LANG: C++

Compiling...
Compile: OK

Executing...
Test 1: TEST OK [0.000 secs, 3028 KB]
Test 2: TEST OK [0.000 secs, 3028 KB]
Test 3: TEST OK [0.000 secs, 3044 KB]
Test 4: TEST OK [0.054 secs, 3044 KB]

> Run 5: Execution error: Your program had this runtime error: Bad
syscall #32000175 (RT_SIGPROCMASK) [email kolstad if you think
this is wrong]. The program ran for 0.027 CPU seconds before the
error. It used 11424 KB of memory.

------ Data for Run 5 ------
25 25
A 1
A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16
A 17 A 18 A 19 A 20 A 21
A 22 A 23 A 24 A 25 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12
B 13 B 14 B 15 B 16 B 17
B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 24 B 25 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C
8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13
C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24 C 25 D 1 D 2 D
3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9
D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23
D 24 D 25 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5
E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18 E 19 E 20
E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 F 1
F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F
17 F 18 F 19 F 20 F 21 F 22
F 23 F 24 F 25 G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13
G 14 G 15 G 16 G 17 G 18
G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9
H 10 H 11 H 12 H 13 H 14
H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 I 1 I 2 I 3 I 4
I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10
I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24
I 25 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6
J 7 J 8 J 9 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J 20 J
21 J 22 J 23 J 24 J 25 K 1 K 2
K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 K 11 K 12 K 13 K 14 K 15 K 16 K 17 K
18 K 19 K 20 K 21 K 22 K 23
K 24 K 25 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 L 11 L 12 L 13 L 14
L 15 L 16 L 17 L 18 L 19
L 20 L 21 L 22 L 23 L 24 L 25 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10
M 11 M 12 M 13 M 14 M 15
M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 M 23 M 24 M 25 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5
N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11
N 12 N 13 N 14 N 15 N 16 N 17 N 18 N 19 N 20 N 21 N 22 N 23 N 24 N 25
O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7
O 8 O 9 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 O 16 O 17 O 18 O 19 O 20 O 21 O
22 O 23 O 24 O 25 P 1 P 2 P 3
P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P
19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24
P 25 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q 7 Q 8 Q 9 Q 10 Q 11 Q 12 Q 13 Q 14 Q 15
Q 16 Q 17 Q 18 Q 19 Q 20
Q 21 Q 22 Q 23 Q 24 Q 25 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11
R 12 R 13 R 14 R 15 R 16
R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S
7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12
S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 T 1 T
2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8
T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 T 18 T 19 T 20 T 21 T 22 T
23 T 24 T 25 U 1 U 2 U 3 U 4
U 5 U 6 U 7 U 8 U 9 U 10 U 11 U 12 U 13 U 14 U 15 U 16 U 17 U 18 U 19
U 20 U 21 U 22 U 23 U 24 U 25
V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16
V 17 V 18 V 19 V 20 V 21
V 22 V 23 V 24 V 25 W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 W 11 W 12
W 13 W 14 W 15 W 16 W 17
W 18 W 19 W 20 W 21 W 22 W 23 W 24 W 25 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X
8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13
X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 Y 1 Y 2 Y
3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9
... [and more] ...
----------------------------

Your program printed data to stderr. Here is the data:
-------------------
terminate_called_after_throwing_an_instance_of_'std::bad_alloc'
__what():__std::bad_alloc
-------------------

Test 5: SIGNAL 50 (0.027 secs, 11424 KB)

Кога ја тестирам задачата кај мене локално, ми дава резултат 3264, и не покажува никаков run-time error. Знае некој до што може да биде ова? Фала однапред
Еве го и кодот:

РЕШЕНО!
Идеата ми била погрешна, одново ја искуцав задачата, и сеуште незнам зошто се појави SIGNAL 50 на USACO

This message was edited 2 times. Last update was at 04/08/2011 20:16:02

[MSN]
jovankJoined: 01/01/2010 16:17:42
Messages: 127
Offline

Забораив input и output да ставам

Input:
25 25
A 1
A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21
A 22 A 23 A 24 A 25 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16 B 17
B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 24 B 25 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13
C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24 C 25 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9
D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23 D 24 D 25 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5
E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 F 1
F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 F 18 F 19 F 20 F 21 F 22
F 23 F 24 F 25 G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16 G 17 G 18
G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14
H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10
I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6
J 7 J 8 J 9 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J 20 J 21 J 22 J 23 J 24 J 25 K 1 K 2
K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 K 11 K 12 K 13 K 14 K 15 K 16 K 17 K 18 K 19 K 20 K 21 K 22 K 23
K 24 K 25 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 L 11 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19
L 20 L 21 L 22 L 23 L 24 L 25 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15
M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 M 23 M 24 M 25 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11
N 12 N 13 N 14 N 15 N 16 N 17 N 18 N 19 N 20 N 21 N 22 N 23 N 24 N 25 O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7
O 8 O 9 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 O 16 O 17 O 18 O 19 O 20 O 21 O 22 O 23 O 24 O 25 P 1 P 2 P 3
P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24
P 25 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q 7 Q 8 Q 9 Q 10 Q 11 Q 12 Q 13 Q 14 Q 15 Q 16 Q 17 Q 18 Q 19 Q 20
Q 21 Q 22 Q 23 Q 24 Q 25 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16
R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12
S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8
T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 T 18 T 19 T 20 T 21 T 22 T 23 T 24 T 25 U 1 U 2 U 3 U 4
U 5 U 6 U 7 U 8 U 9 U 10 U 11 U 12 U 13 U 14 U 15 U 16 U 17 U 18 U 19 U 20 U 21 U 22 U 23 U 24 U 25
V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21
V 22 V 23 V 24 V 25 W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 W 11 W 12 W 13 W 14 W 15 W 16 W 17
W 18 W 19 W 20 W 21 W 22 W 23 W 24 W 25 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13
X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9
Y 10 Y 11 Y 12 Y 13 Y 14 Y 15 Y 16 Y 17 Y 18 Y 19 Y 20 Y 21 Y 22 Y 23 Y 24 Y 25

Output:
3264
[MSN]
hristijanJoined: 24/01/2010 09:42:46
Messages: 49
Offline

Јован WTF!!
За скокањето на коњите, направи две низи вака
int dx[8]={2,2,1,1,-1,-1,-2,-2};
int dy[8]={1,-1,2,-2,2,-2,1,-1};
Откако ќе ги направиш овие низи, можеш со еден for до 8 да го направиш тоа што сега го правиш со 8 if-а, шансите да згрешиш нешто таму ти се помали, плус пократок ќе ти биде кодот. Вака многу ти е долг кодот за некој да седне и да ти го дебагира.
hristijanJoined: 24/01/2010 09:42:46
Messages: 49
Offline

Btw, не мислам дека откако ќе го средиш кодот, треба да го оставиш, за да може некој само да го копира и да го прати. Напиши што ти била грешката, или можеш да ставиш мал пример на кој ти давала погрешен резултат, ама нема поента да го оставиш кодот.. Подобро би било според мене тогаш на местото на кое е кодот да напишеш само РЕШЕНО и готово, така е на спој.

This message was edited 1 time. Last update was at 26/07/2011 16:18:15

bedzoJoined: 18/01/2011 02:05:03
Messages: 234
Offline

Паметна идеа. Ја додадов во првиот пост.

This message was edited 1 time. Last update was at 26/07/2011 20:09:49

 
Forum Index » Други задачи
Go to:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team