[Logo] Mendo Judge Discussion Board - Forums
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
Ја има ли некој решено задачата Куглање?  XML
Forum Index » Задачи од национални натпревари
Author Message
StefanStojkovskiJoined: 04/04/2012 23:46:32
Messages: 6
Offline

Се обидувам да ја решам на начин што една низа ќе го помни збирот од сите можни патишта по кои се движат кравите! Направив шема но не знам како да ја направам програмата да се движи по неа. Успеав само да пресметам колку можни патишта постојат 2 на степен n-1.

while(i<=n)
{for(j=1;j<=i;j++)
cin>>a[i][j]; i++;}
p=1;
Тријаголникот претставува матрица

Шемата за n=5 оди вака
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11........................патот по кој се движи кравата
21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22......................... за 5 има 16=2на5-1, а броевите се a[i][j];
31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33
41 41 42 42 42 42 43 43 42 42 43 43 43 43 44 44
51 52 52 53 52 53 53 54 52 53 53 54 53 54 54 55
= = = = = = = = = = = = = = = =
к1к2к3к4к5к6к7к8к9к10к11к12к13к14к15к16 ...........низата која го пресметува збирот на патот

-...................................
-............+.................... Плусчето е каде ј се зголемило за еден според горната шема(симетрично е и мислев дека кога го најдов ова сум ја решил но не знам
-.....+...........+ .......................да ја напишам) Ако некое ј што се наоѓа погоре од друго се зголеми тогаш сите под него ја добиваат неговата вредност
-.+......+....+....+.......................првата колона и првиот ред немаат плусчиња!!
-.+.+.+.+.+.+.+.+............

Ако некој ја решил вака нека каже бидејки јас не знам многу функции во Ц++ па ова е единствениот начин што ми текна но е многу комплицирано!
Најверојатно има полесен начин и најверојатно ве мрзи да ми ја прегледувате шемата па ако знаете полесен начин уште подобро!

Фала!

This message was edited 4 times. Last update was at 23/04/2012 13:36:16

filip_bujaroski


[Avatar]

Joined: 13/09/2010 21:58:57
Messages: 150
Location: Skopje
Offline

Razgleduvaj N*N dinamicko
Moze kje ti tekne

Live to play, die for fun.
[Email] [MSN]
Goran1Joined: 22/09/2010 23:02:31
Messages: 18
Offline

Почнувајќи од предпослениот ред на секој член треба да го додаваш поголемиот од членовите кои што му се соседни во редот што е по него, пр
2

3 5
4 8 9
На 3 го додаваш 8, на 5 9. Потоа на 2 поголемиот од 3+8 и 5+9.

This message was edited 1 time. Last update was at 22/04/2012 17:44:51

vavioJoined: 25/02/2010 14:40:01
Messages: 25
Offline

7

3 8

8 1 0

2 7 4 4

4 5 2 6 5

Како што е даден тест примерот, почнуваш од последниот ред и секои два соседни ги проверуваш со елементот кој граничи со двата и проверуваш кој од нив е поголем па го додаваш на елементот кој граничи со нив
На пример: 4 и 5 (од последниот ред), поголем е 5 па го додаваш на 2; 5 и 2 , поголем е 5 па го додаваш на 7; 2 и 6 , поголем е 6 па го додаваш на 4; 6 и 5 , поголем е 6 па го додаваш на 4;
Наредниот изглед ќе биди
7

3 8

8 1 0

7 12 10 10
Редот n го изоставаме, па постапката ја повторуваме со редот n-1;
7

3 8

20 13 10
Истата постапка се повторува со додека не се стаса до првиот ред
7

23 21
За на крај, да остани само првиот ред
30

Ете го оптималниот збир

This message was edited 2 times. Last update was at 23/04/2012 11:59:03

StefanStojkovskiJoined: 04/04/2012 23:46:32
Messages: 6
Offline

Фала многу! Многу лесна задача ама ете не ми текна! И по пат немам учено динамичко решавање но ќе почнам од среда за државниот натпревар.
 
Forum Index » Задачи од национални натпревари
Go to:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team