Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-52) was last changed on 21-Mar-2019 19:00 by milanangelov

This page was created on 20-Aug-2015 17:35 by Jack

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
!!Добродојдовте на вики системот...
At line 3 changed 295 lines
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:38
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:38
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:38
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:38
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:39
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:39
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:39
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:39
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:39
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:39
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:39
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:39
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:40
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:41
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:41
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:41
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:42
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:42
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:42
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:43
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:43
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:43
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:44
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:44
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:44
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:44
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:45
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:45
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:45
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:45
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:45
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:45
----
!S!WCRTESTTEXTAREA000005!E!
--[Jack|http://!S!WCRTESTINPUT000004!E!], 01-мар.-2013 21:45
Овој дел од сајтот е замислен како простор на кој секој може да придонесува информации поврзани со натпреварите по информатика, се со цел да се креира една база на знаење од областа на алгоритмите на македонски јазик...
\\
\\
Главната идеја, засега, е да се соберат сите материјали од областа на програмирањето кои се напишани на македонски јазик на едно место, како и да се објавуваат решенијата и резултатите од овогодинешните натпревари по информатика (за основно и средно образование)...
\\
\\
До овој момент, објавени се неколку материјали за подготовка на натпреварувачите, подделени во неколку области (види подолу). Сепак, ние препорачуваме да ги читате материјалите објавени во тренинг делот на МЕНДО, бидејќи истите се најнови и најкомплетни.
* [Водич во натпреварите (ЗИМ - 2011)|Водич во натпреварите]
* [Стари материјали за подготовка (ЗИМ - 2006)|Материјали За Подготовка]
* [Останати материјали (објавени по договор)|Останати Материјали]
\\
\\
Во следниот дел се објавени информации за овогодинешните натпревари 2011 (преглед + решенија):
* [Тест електронски натпревар 2011|Тест електронски натпревар 2011]
* [Прв електронски натпревар 2011|Прв електронски натпревар 2011]
* [Втор електронски натпревар 2011|Втор електронски натпревар 2011]
* [Трет електронски натпревар 2011|Трет електронски натпревар 2011]
* [Четврти електронски натпревар 2011|Четврти електронски натпревар 2011]
* [Петти електронски натпревар 2011|Петти електронски натпревар 2011]
\\
!Архива
Во следниот дел се објавени информации за минатогодишните натпревари 2010 (преглед + решенија):
* [Тест електронски натпревар 1|Тест електронски натпревар 1]
* [Прв електронски натпревар|Прв електронски натпревар]
* [Втор електронски натпревар|Втор електронски натпревар]
* [Трет електронски натпревар|Трет електронски натпревар]
* [Четврти електронски натпревар|Четврти електронски натпревар]
* [Регионален натпревар|Регионален натпревар]
\\
!Што е Вики?
Секоја Вики страница (со исклучок на мал број на заштитени страници) има врска во горниот дел каде што пишува Измени (Edit). Оваа врска ти овозможува да ја измениш страницата која ја разгледуваш. Сајтовите како овој, каде што секој може да ги промени информациите кои се наоѓаат на нив се викаат Вики сајтови.
\\
\\
Како регистриран корисник на сајтот за натпревари по информатика, имате можност слободно да додавате информации на вики системот. Добродојдени сте да креирате страни, менувате информации на постоечките страници, итн...
\\
\\
Повеќе линкови и информации можете да најдете на главното мени (лева страна на екранот). \\
Со среќа, и ви благодариме што го одбравте JSPWiki!
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
52 21-Mar-2019 19:00 2.697 kB milanangelov to previous
51 21-Mar-2019 19:00 2.696 kB milanangelov to previous | to last
50 21-Mar-2019 19:00 2.697 kB Bojan Kostadinov to previous | to last
49 08-Dec-2017 20:41 2.554 kB Bojan Kostadinov to previous | to last
48 08-Dec-2017 20:35 2.622 kB MOI to previous | to last ...
47 20-Aug-2015 17:35 2.615 kB FilipTodosov to previous | to last
46 20-Aug-2015 17:35 2.622 kB Lord_of_Life to previous | to last Вандализирана од "Jack" ; Rollback
45 20-Aug-2015 17:35 4.503 kB Jack to previous | to last Zzzzzzzzzzzzzzz ==> Дома
44 20-Aug-2015 17:35 4.503 kB Jack to previous | to last Дома ==> Zzzzzzzzzzzzzzz
43 20-Aug-2015 17:35 4.503 kB Jack to previous | to last !S!WCRTESTINPUT000001!E!
42 20-Aug-2015 17:35 4.398 kB Jack to previous | to last !S!WCRTESTINPUT000001!E!
41 20-Aug-2015 17:35 4.293 kB Jack to previous | to last !S!WCRTESTINPUT000001!E!
« This page (revision-52) was last changed on 21-Mar-2019 19:00 by milanangelov