This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Добродојдовте на вики системот...#

Овој дел од сајтот е замислен како простор на кој секој може да придонесува информации поврзани со натпреварите по информатика, се со цел да се креира една база на знаење од областа на алгоритмите на македонски јазик...

Главната идеја, засега, е да се соберат сите материјали од областа на програмирањето кои се напишани на македонски јазик на едно место, како и да се објавуваат решенијата и резултатите од овогодинешните натпревари по информатика (за основно и средно образование)...

До овој момент, објавени се неколку материјали за подготовка на натпреварувачите, подделени во неколку области:


Архива#

Во следниот дел се објавени информации за минатогодишните натпревари 2010 (преглед + решенија):

Што е Вики?#

Секоја Вики страница (со исклучок на мал број на заштитени страници) има врска во горниот дел каде што пишува Измени (Edit). Оваа врска ти овозможува да ја измениш страницата која ја разгледуваш. Сајтовите како овој, каде што секој може да ги промени информациите кои се наоѓаат на нив се викаат Вики сајтови.

Како регистриран корисник на сајтот за натпревари по информатика, имате можност слободно да додавате информации на вики системот. Добродојдени сте да креирате страни, менувате информации на постоечките страници, итн...

Повеќе линкови и информации можете да најдете на главното мени (лева страна на екранот).
Со среќа, и ви благодариме што го одбравте JSPWiki!

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 20-Aug-2015 17:35 by FilipTodosov.