[Logo] Mendo Judge Discussion Board - Forums
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
Messages posted by: Perez
Forum Index » Profile for Perez » Messages posted by Perez
Author Message
Од стандарден влез се чита еден природен број N кој претставува должина на ѓерданот.

Секој ѓердан е составен од бисери во три различни бои: R - црвени, G - зелени и B - сини бисери.

Еден ѓердан го сметаме за правилен ако помеѓу секој пар на зелени бисери има еднаков број на црвени и сини бисери, притоа бисерите пред првиот зелен бисер се игнорираат.

Дополнително еден правилен ѓердан го сметаме за убав ако помеѓу секој пар зелени бисери црвените и сините бисери се наредени наизменично, на пр. GBRBRG или GRBRBRBG.

Секвенцата од бисери се чита од стандарден влез како низа од буквите R, G и B со должина N.

Ваша задача е да се провери за произволен ѓердан дали е тој UBAV, PRAVILEN или NEPRAVILEN.PRIMER
INPUT OUTPUT
6 GBRBRG UBAV

znaci imam slucaj ama skrien mi e greshen ... hidden e no po nekoi pretpostavki dojdov do zaklucok deka negoviot OUTPUT e UBAV ...
Given an array of equal-length strings, check if it is possible to rearrange the strings in such a way that after the rearrangement the strings at consecutive positions would differ by exactly one character.

Example

For inputArray = ["aba", "bbb", "bab"], the output should be
stringsRearrangement(inputArray) = false.

All rearrangements don't satisfy the description condition.

For inputArray = ["ab", "bb", "aa"], the output should be
stringsRearrangement(inputArray) = true.

Strings can be rearranged in the following way: "aa", "ab", "bb".
Input/Output

[execution time limit] 0.5 seconds (cpp)

[input] array.string inputArray

A non-empty array of strings of lowercase letters.

Guaranteed constraints:
2 ≤ inputArray.length ≤ 10,
1 ≤ inputArray[i].length ≤ 15.

[output] boolean

Test primeri
input ["aba", "bbb", "bab"] OutPut = false;
input: ["ab", "bb", "aa"] output = true;
input: ["zzzzab", "zzzzbb", "zzzzaa"] output= true;
inputArray: ["ab", "ad", "ef", "eg"] output = false;

Neam idea ... nikakva ...


еве вака јас го напишав и немав проблеми , А нешто по побрз начин ?
Da toa ako ima 3ka vo nizata ... ami sho ako nema i da sakam da vidam kolku broevi ima pomalku od 3...

EDIT
moja greska bez razlika dali ima 3ka ili nema ...
Sakam da znam kako so binary search ... potocno so lower_bound i upper_bound ili ...
Given three equal-length arrays, array1, array2, and array3, your task is to find the number of combinations of indices i, j, and k, such that array1[i] < array2[j] < array3[k].

Example

For array1 = [12, 6, 8, 3], array2 = [1, 3, 5, 8], and array3 = [9, 15, 7, 5], the output should be combinationCount(array1, array2, array3) = 7.

The possible combinations are:
{3, 5, 7}
{3, 5, 9}
{3, 5, 15}
{3, 8, 9}
{3, 8, 15}
{6, 8, 9}
{6, 8, 15}

For array1 = [25 25], array2 = [30 30], and array3 = [35 37], the output should be combinationCount(array1,array2,array3) = 8.

The possible combinations are:
{25, 30, 35}
{25, 30, 37}
{25, 30, 35}
{25, 30, 37}
{25, 30, 35}
{25, 30, 37}
{25, 30, 35}
{25, 30, 37}

[execution time limit] 0.5 seconds (cpp)

[input] array.integer array1

The first array of numbers.

Guaranteed constraints:
1 ≤ array1.length ≤ 10^4
0 ≤ array1[i] ≤ 2 · 10^4

[input] array.integer array2

The second array of numbers.

Guaranteed constraints:
array2.length = array1.length
0 ≤ array2[i] ≤ 2 · 10^4

[input] array.integer array3

The third array of numbers.

Guaranteed constraints:
array3.length = array1.length
0 ≤ array3[i] ≤ 2 · 10^4

[output] integer

Number of combinations of i, j, and k values such that array1[i] < array2[j] < array3[k].

Едно знам дека алгоритам O(n^3) нема шанси , а и друга идеја немам . Помош ! Ако треба и линк
https://app.codesignal.com/challenge/9nhvJeSsEa9PKcHXc
а ... блиску бев ... Благодариме !
Задачава ја мислам и никако идеја да ми дојде ... се се вртам со Greedy Algorithm ....
Дали е возможно со овој начин
Го зимаме примерот
12345654321 6
Е сега сакам да проверам кој е максималниот број од [i, s.size()-1] и тоа да ми се зачувува во низа
и имаме
arr[]={6, 6 ,6, 6, 6, 6, 5 ,4, 3 ,2 ,1}
е сега проверувам за секоја цифра дали е еднаква со елементот во низата ( не знам да објаснувам ...) ,односно s[i]==arr[i] , ако не е тогаш тој број да се скрати (избрише)
значи
6==1 ? не 1 бриши (2345654321) уште 5 бришења ни останаа
6==2? Не 2 бриши( 345654321) 4
6==3 ? Не 3 бриши ( 45654321) 3
6==4 ? Не бриши 4 (5654321)2
6==5 ? Не бриши 5 (654321)1
6==6 ? Да продолжи
5==5 ? Да Продолжи
4==4 ? Да продолжи
3==3 ? Да продолжи
2==2? Да продолжи
1==1? да продолжи
Провери дали имаме уште бришења да имаме бриши s.size()-( сите тие уште колку ни останаа)
65432
Мислење ?

http://mendo.mk/Task.do?id=19
Идеја ?!
На страната на мендо - > Натпревари -> Регионален натпревар 2018 дава дека почнува во 12:00 а на здружение на информатичари кажуваат во 12:30
Кое да му верувам ?
Осечам да задачава се решава со динамичко програмирање
http://prntscr.com/ilfg9x
Нели gnu gcc 5.4.0 или сега најновиот 7.2 ќе се ставаат
А да не ми текна вака може да да супер фала
Де прати .. може во условите е ... while(k>=0 ...
 
Forum Index » Profile for Perez » Messages posted by Perez
Go to:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team