Туфи и Двојче

Туфи и Двојче сакаат да трчаат околу нивната куќа. Мајка им Македонка им организирала натпревар во 2 круга. Секој од двајцата тргнува од пред куќата и треба да истрча 2 круга. Мајка им, за двајцата го мери времето на истрчување на првиот и на вториот круг. Ако за Туфи знаеме колку време (во минути и секунди) го трчала првиот круг и колку време го трчала вториот круг, а истото тоа го знаеме и за Двојче, вие треба да направите програма која ќе пресмета кој стигнал прв, и колку време после првиот стигнал вториот.Влез

На влез во 4 реда се дадени:
ТM1 ТS1 (време за кое Туфи го истрчала првиот круг)
ТМ2 ТS2 (време за кое Туфи го истрчала вториот круг)
DM1 DS1 (време за кое Двојче го истрчал првиот круг)
DM2 DS2 (време за кое Двојче го истрчал вториот круг)Излез

На излез во првиот ред треба да испечатите една од буквите Т или D (во зависност кој стигнал прв), а во вториот ред треба да испечатите два цели броја М и S, разделени со едно празно место, кои претставуваат колку време (минути и секунди) после првиот пристигнал вториот.

Забелешка: Може да сметате дека секогаш едниот ќе биде побрз од другиот барем за 1 секунда. Исто така, се знае дека и двајцата го трчале секој круг пократко од 1 час.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
1 31 
1 49 
1 25 
1 30
излез
D
0 25


влез
1 5 
1 0 
1 55 
2 0


излез
Т
1 50


Објаснување за првиот тест пример: Двојче стигнал прв, а 25 секунди по него стигнала Туфи. Submit your code