Збир на цифри

Да се определи збирот на цифри на даден природен број N.Влез

Во првиот ред се наоѓа природниот број N (0 <= N <= 30000) за кој треба да го пресметаме збирот на цифри.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да го отпечатите збирот на цифрите на N.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
2
излез
2


влез
123


излез
6


 Submit your code