Здраво

Напишете програма која ќе отпечати "zdravo" на компјутерскиот екран. Зборот е потребно да го отпечатите без наводници, со мали латинични букви.

Програмата не смее да печати никакви дополнителни податоци - како, на пример, "Izlezot e ", "Programata zavrshuva.", итн. Во спротивно, системот ќе го оцени вашето решение како неточно.Влез

Нема влезни податоци.Излез

Излезот треба да се состои од еден ред во кој е отпечатен зборот "zdravo" (со мали латинични букви, без наводниците).Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
 
излез
zdravo


 Submit your code