Ова вики е креирано со помош на JSP технологија, која овозможува поедноставно менување на содржината и подобар изглед во споредба со другите Вики-ја базирани на оригиналната технологија. Посебен дел е задолжен за преведување на текст во HTML.

Повеќето од едитирачките маркери се краирани според Сенсеи библиотеката, најдобрата библиотека на Интернет. Нивниот јазик е многу едноставен, а сепак јасен.

Ова вики е лиценцирано според Apache License, Version 2.0. Посетете ја страницата http://incubator.apache.org/jspwiki за повеќе информации.

Доколку сте заинтересирани за развојот на JSPWiki, домашната страница е http://www.jspwiki.org. Неколку директни линкови:

Среќно хакирање, и ви благодариме што го одбравте JSPWiki!

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 20-Aug-2015 17:35 by UnknownAuthor